Agencja Reklamy A-GIT
Bezpieczeństwo danych - RODO

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep Koszulker.pl jest Agencja Reklamy A-GIT, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kościelna 22, NIP: 6443306899, zwany dalej ADO

2. Dane pozyskiwane i przetwarzane przez sklep Koszulker.pl (działając w oparciu o art. 6 ust. 1 RODO) wykorzystywane są w celu:
- założenia Konta Użytkowania w sklepie Koszulker.pl
- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie użytkowania Konta Użytkowania
- składania i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w sklepie Koszulker.pl
- przesyłania korespondencji elektronicznej niezbędnej do realizacji zleceń
- przesyłania korespondencji elektronicznej w celach marketingu własnych produktów
- przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, bądź do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza:
- dostawcą/pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO - dla zamówień z wybraną opcją dostawy towaru
- podmiotem realizującym szybkie płatności w sklepie - dla zamówień z wybraną opcją szybkiej płatności
- współpracującym z ADO prawnikom w przypadku konieczności rozwiązywania sporów na drodze sądowej

5. Użytkownikowi sklepu Koszulker.pl przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) przetwarzanych danych i udzielonych zgód. Wgląd do swoich danych użytkownik uzyskuje w zakładce Profil > Ustawienia konta

6. Podanie przez użytkownika/klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia w sklepie Koszulker.pl oraz zawarcia umowy sprzedaży.

A-GIT: Strony WWW * Oprogramowanie dla firm * Sklepy internetoweWeb Design: Agencja Reklamy A-GIT